News‎ > ‎

U zgjodhen bursistat te Fondacionit 'Salih dhe Isa Nushi' per vitin akademik 2012/13

posted Oct 15, 2012, 12:17 PM by Bujar Nushi

Me datën 13-10-2011 u mbajt Intervista me te kandidatet që kane konkurruar për bursa të cilat i ndanë Fondacioni “Salih dhe Isa NUSHI”. Te gjithe kandidatet u presentuan para komisionit ne menyre te denje. Komisionit për përzgjedhje pas konsultimeve te shumta del me këtë vendim te cilin e perkrah edhe Bordi i Fondacionit. 


Përfituesit e bursave për vitin akademik 2012/2013, në vlerë prej 90€ (nëntëdhjetë euro) per periudhën prej 10 muajve janë:

  1. Dritë Morina, e lindur më 01-09-1987 në Prizren, studente në vitin I (parë) në Fakultetin per gjuhe dhe letersi Angleze - UP - Dega ne Prizren.
  2. Valentina Sylejmani, e lindur me 25-06-1989 ne Prizren, studente ne vitin e 5 (pestë) ne Fakultetin e Mjekesise drejtimi i Stomatologjise pranë Universitetit të Prishtinës.
  3. Elvis Feka, i lindur më 05-11-1991 në Koshtovë, student në vitin III (tretë) në Fakultetin Filologjik – Dega e Shkencave Politike pranë Universitetit të Prishtinës.
  4. Isuf Deliu, i lindur me 27-04-1993 ne Skenderaj, student i vitit te II (dytë) ne Fakultetin Teknik - Dega Kompjuterike pranë Universitetit të Prishtinës
  5. Festim Haxhikadriu, i lindur më 26-05-1993 në Mitrovicë, student në vitin III (tretë) në Fakultetin e Arteve – Dega e Artit Muzikor – Drejtimi Instrumente Harkore pranë Universitetit të Prishtinës.

Kandidatët e përzgjedhur duhet të plotësojnë edhe disa obligime deri në marrjen e bursave për këtë vit shkollor. Ata duhet te lajmerohen te shtunen me 27-10-2012 ne oren 14.00 ne seline e Fondacionit ‘Salih dhe Isa Nushi’ ne Mitrovice  rr. Bedri Gjina nr.3 per ta nenshkruar kontraten. Ne emer te Fondacionit kontratat i nenshkruan Administratori z. Fejzullah Shehu.

 

Me vehte duhet sjellur:

  • Vërtetimi për regjistrimin e semestrit, për këtë vit shkollor
  • Hapjen e xhirollogarisë në BEK ( Banka Ekonomike E Kosovës), vetëm në këtë bankë
  • Duhet të nënshkruani Kontratën me Fondacion për pagesë të stipendionit/bursës

Ju lusim që këto obligime ti përfundoni në afat sa më të shpejtë, për të realizua sa me shpejte pagesën e bursës për ju.

 

Bordi i Fondacionit i dëshron suksese edhe më të mira kandidatëve të përzgjedhur si dhe atyre qe kete radhe nuk ishin ne mesin e te perzgjedhurve. 


Mos haroni te percjellni ne faqen tone konkursin per vitin e radhshem akademik!

 

Me nderime,

Fondacioni Salih dhe Isa Nushi

www.fsinushi.org

info@fsinushi.org

Comments