News‎ > ‎

THIRRJE - Intervista me kandidatet per burse te Fondacionit 'Salih dhe Isa Nushi' 2014/2015

posted Oct 28, 2014, 11:16 AM by Bujar Nushi
Te nderuar aplikantë,

Komisioni i pavarur per vleresimin e aplikacioneve edhe kete vite akademik ishte i kenaqur me numrin e aplikimeve per burse (19 kandidate). Komisioni i vlerosoi te gjitha kerkesat dhe vendosi qe per interviste shtese te ju ftoje juve 12 kandidatet me vleresimet me pozitive. 

Intervistat do te mbahen te shtunen me 1 nentore 2014 ne Prishtine ne zyret e IPKO Foundation ne rrugen Hajdar Dushi Nr.3 (Afer HAMAM Jazz Bar). Intervistimi do te filloi ne ora 11.00 dhe kandidatet do te jene te ndare sipas listes me poshte. Bisedat individuale do te zgjasin maksimalisht 15 minuta dhe do te mbahen sipas renditjes:
 1. Egzon Hasanaj - 11:00
 2. Ardian Ahmeti  - 11:15
 3. Egzone Gashi  - 11:30
 4. Trimor Roka     - 11:45
 5. Jeta Mucaku    - 12:00
 6. Drita Morina     -12:15
 7. Arbresha Korcaj -  12:30
 8. Egzon Osmanaj - 12:45
 9. Yllka Shyti        - 13:00
 10. Hermin Memishi  - 13:15
 11. Sherife Strana  - 13:30
 12. Elvira Terziqi     - 13:45
Ju preferojme te gjithe kandidateve qe te paraqiten me kohe!. Per ndonje paqartesi ju lutem te kontakoni 044 418 309.

Me vehte patjeter ta keni dokumentacionin e plote dhe origjinal te kërkuar me konkurs, posaçërisht te përkujdesën me i sjelle dokumentin origjinal si:
 • Aplikacionin e Fondacionit si dokument kualifikues (nëse nuk e sjellin eliminohen automatikisht).
 • Regjistrimin e semestrit për ketë vit (2014-2015) (nëse e kanë, perndryshe nuk u lëshohet bursa deri ne sjelljen e këtij dokumenti)
 • Vërtetimin se janë ne asistence sociale (origjinal), nëse nuk janë atëherë duhet sjelle vërtetimin e te ardhurave mujore ne familje te ngushte (ne origjinal)
 • A kane konkurruar për bursa te Universitetit Publik te Prishtinës 
 • Vërtetimet për familjaret e deklarua se janë te sëmur.

VENI RE: Kandidatet qe nuk paraqiten pa ndonje arsyetim ose vonohen per grupin e tyre do te eliminohet nga konkurimi.
Comments