News‎ > ‎

Konkursi 2015/16 per bursa te Fondacionit "Salih dhe Isa Nushi" u mbyll me sukses

posted Oct 8, 2015, 1:36 AM by Bujar Nushi   [ updated Oct 8, 2015, 1:36 AM ]

I falenderojme te gjithe aplikantet e ketij viti. Vetëm aplikacionet e plota do të merren parasysh nga Komisioni.

Vlerësimi do te behet sipas këtyre kritereve kryesore :
- Përfituesit e bursës nuk mund të jetë anëtar i familjes së anëtarëve të Bordit te Fondacionit. 
- Studentët apo nxënësit t’i takojnë shtresave të ndjeshme socio-ekonomike 
- Të jetë nxënës me sukses të shkëlqyeshëm (konfirmimi i dokumentacionit) 
- Përfituesit nuk mund të jenë përfitues të bursave tjera për të njëjtin qëllim
- Të jetë shtetas i Republikës se Kosovës 
- Të jetë i regjistruar në Universitetin e Prishtinës apo ne shkollim tjeter te larte publik ne Kosovë.

Pas shqyrtimit te aplikacioneve, Komisioni adekuat i Fondacionit do të përpilon listën e shkurtë të kandidatëve më serioz të cilët do të njoftohen për procedurat e mëtejme.


Comments