Florian Aliaga

Florian Aliaga i lindur më 12.02.1995 në Gjakovë. Shkollimin fillor dhe të mesëm e perfundova në Gjakovë ndërsa tash i ndjek studimet në Universitetin e Prishtinës,drejtimi inxhinieri kompjuterike viti i parë. 
Por ashtu si edhe shum student të tjerë, unë e kisha të vështirë ti mbuloja shpenzimet e studimeve. Bursa qe ju më ofruat më ndihmon në shum aspekte së pari është lehtësim për familjen por edhe mua me jep një motiv shtesë për ti arritur ambiciet e mia ne fakultet.
Shum faleminderit per bursën.

Me nderime,
Florian Aliaga
My name is Florian Aliaga, born in 12.02.1995 in Gjakova. I finished primary school and gymnasium in Gjakova,and now I'am a student in University of Prishtina in computer engineering department the first year. 

Like most of other students it was difficult to cover the costs of studies. Scholarship that you offered helps me in many aspects first it's a relief for my family, but also gives me an a additional motive to achieve my ambitions in university level. 

Thank you very much for the scholarship.

Kind regards,
Florian Aliaga
Comments