Valentina Sylejmani


Quhem Valentina Sylejmani. Kam lindur në Prizren 25.06.1989 Kosovë. Mësimet fillore i kam mbaruar në Prizren ,pranë shkollës “Abdyl Frashëri”. Isha aktive në grupin letrar të kësaj shkolle,ndërsa në vitet e fundit edhe në ansamblin e vallëzimit popullor të po kësaj shkolle. Më pas kam përfunduar gjimnazin e përgjithshëm pranë shkollës “Gjon Buzuku” gjithashtu në Prizren. Gjatë këtij shkollimi katër vjeqarë kam qenë anëtare e forumit rinorë të shkollës,dhe kryetare e grupit të bëmirësisë për një vit.

Studioj mjekësi-dega Stomatologji pranë Universitetit të Prishtinës,vijoj vitin e pestë të studimeve. Më ka mbetur dhe një vit studimi për te dalur në profesionin e stomatologes të cilën e bëjë me shumë dëshirë.My name is Valentina Sylejmani. I was born in Prizren 25.06.1989 Kosova. I finished elementary school in Prizren at "Abdyl Frasheri" school. I was active in the literary group , while in recent years I was a dancer in the folk ensemble of this school.

I finished high school at "Gjon Buzuku" also in Prizren. During this four-year education have been a member of the Youth Forum of the school, and the head of the charity group for a year.
I’m studying Dental science at the “University of Pristina” , proceed fifth year of studies. It left one more year to finish my studies and to become a dentist, which I will do with desire.
Comments