Bursistet tanë‎ > ‎

Bursistat 2013/2014

Me datën 26 tetor 2013 u mbajt intervista me kandidatet qe kane konkuruar për bursë të Fondacionit “Salih dhe Isa NUSHI”. Pas konsultimeve qe beri Komisioni për përzgjedhje doli me këtë vendim te cilin e perkrah edhe Bordi i Fondacionit. 


Përfituesit e burses për vitin akademik 2013/2014, në vlerë prej 90€/muaj (nëntëdhjetë euro) per periudhën prej 10 muajve janë:

  1. Elvira Terziqi, e lindur më 17-12-1993 në Mitrovicë, studente në vitin e II (dytë) në Fakultetin Ekonomik, drejtimi Marketing, pranë Universitetit të Prishtines.
  2. Hermin Memishi, i lindur në Prizren, student në vitin I (parë) Master në Fakultetin Filologjik – Dega e Shkencave Historike pranë Universitetit të Prishtinës.
  3. Valentina Sylejmani, e lindur me 25-06-1989 ne Prizren, studente në vitin e VI (gjashtë) ne Fakultetin e Mjekesise drejtimi i Stomatologjise pranë Universitetit të Prishtinës.
  4. Dritë Morina, e lindur më 01-09-1987 në Prizren, studente në vitin e II (dytë) në Fakultetin e Edukimit, drejtimi Gjuhë dhe letërsi Angleze, pranë Universitetit të Prizrenit.
  5. Trimor Roka, i lindur në Gjakovë, student në vitin IV (katërt) ne Fakultetin e Mjekesise drejtimi i pergjithshem pranë Universitetit të Prishtinës.
  6. Florian Aliaga, i lindur më 12-02-1995 në Gjakovë, student në vitin e I (parë) ne Fakultetin Teknik drejtimi I inxhenjerise kompjuteristike dhe elektrike pranë Universitetit të Prishtinës.

Kandidatët e përzgjedhur do te informohen permes e-mailit per daten dhe vendin e nenshkrimit te kontrates. Bordi i Fondacionit i dëshron suksese kandidatëve të përzgjedhur si dhe atyre qe kete radhe nuk ishin ne mesin e te perzgjedhurve.