News


Intervista me kandidatet per burse te Fondacionit 'Salih dhe Isa Nushi' 2018/2019

posted Nov 9, 2018, 2:12 AM by Bujar Nushi

Komisioni i pavarur për vlerësimin e aplikacioneve edhe këtë vit akademik ështe i kenaqur me numrin e aplikimeve për bursë ( gjithsejt 48 kandidatë konkuruan). Komisioni vlerësoj të gjitha aplikacionet dhe vendosi qëpër interviste të ftoje 12 kandidatë me vleresimet më të larta. 


Intervistat do të mbahen të Dielen me 11 nëntor 2018 në Prishtinë në zyret e Kujteses në Lagjen Pejton, ne rrugën Ukshin Hoti nr.33 (afer BKT, afer Hotel Prishtina). Me poshte gjeni te bashkangjitur harten. 


Intervistimi do te filloj në ora 10.00 dhe kandidatet duhet të paraqiten për intervistë sipas orarit më poshte. Intervista për secilin do të zgjas maksimalisht 15 minuta me këtë renditje:

 • Fatiana Axhanela - 10:00
 • Berat Gerguri - 10:15
 • Albulena Uka - 10:30
 • Diana Drancolli - 10:45
 • Andrra Kalludra - 11:00
 • Besarta Uka - 11:15
 • Edilona Kamberi - 11.30
 • Sara Fazliu - 11.45

PAUZE 30 min

 • Djellza Breznica – 12:30
 • Erjona Rrustemi – 12:45
 • Arber Roka – 13:00
 • Albina Morina – 13:15
 • Ilirjana Osmani - 13:30

 

Ju rekomandojmë të gjithë kandidateve të paraqiten me kohë! Për ndonjë paqartësi ju lutem te kontakoni 044 950 090 ose 044 645 972.


Ju lusim që me vehte të keni dokumentacionin e plotë  origjinal te kërkuar me konkurs, posaçërisht dokumentet origjinale në vijim:

 • Aplikacionin e Fondacionit si dokument kualifikues (nëse nuk e sjellni eliminoheni automatikisht).
 • Regjistrimin e semestrit për ketë vit (2018-2019) (nëse e kani, perndryshe nuk ju lëshohet bursa deri ne sjelljen e këtij dokumenti në rast të përzgjedhjes)
 • Vërtetimin se jeni përfitues të asistencës sociale (origjinal), nëse nuk jeni, atëherë duhet sjellë vërtetimi mbi të ardhurat mujore të familjes së ngushtë (origjinali)
 • Nëse keni konkurruar për burse të ndonjë Universiteti publik në Kosovë ose burse tjeter.
 • Vërtetimet për familjarët e deklaruar si të sëmurë.

 

VENI RE: Kandidatët që nuk paraqiten pa ndonjë arsye të fortë ose vonohen për intervistë do të eliminohet nga konkurimi.


Me nderime,
Fondacioni Salih dhe Isa Nushi
www.fsinushi.org

 


VENDIM - per burse te Fondacionit 'Salih dhe Isa Nushi' 2017/18

posted Nov 6, 2017, 2:55 PM by Bujar Nushi   [ updated Nov 6, 2017, 3:07 PM ]

Me datën 5 nentore 2017 u mbajt intervista me te gjithe ju që keni konkuruar për bursë të Fondacionit “Salih dhe Isa Nushi”. Pas konsultimeve qe beri, komisioni i pavarur doli me këtë vendim te cilin e perkrah edhe Bordi i Fondacionit. 

 

Përfituesit e bursave për vitin akademik 2017/2018, në vlerë prej 90€ (nëntëdhjetë euro) per periudhën prej 10 muajve janë:


 1. Flora Hajrizaj e lindur më 04-11-1995 në Istok, me vendbanim në Istok, studente në vitin III (trete) ne Fakultetin e Mjekesise, drejtimi Mjekesia e pergjithsme, pranë Universitetit të Prishtinës

 2. Dentagona Mehmeti, e lindur me 02-09-1996 ne Gjakove, me vendbanim ne Molliq (Gjakove), studente në vitin e III (trete) ne Fakultetin e Mjekesisie, drejtimi Fizioterapi pranë Universitetit të Prishtinës.

 3. Florian Berisha, i lindur më 25-08-1998 në Serbice te Poshtme (Prizren), me vendbanim në Serbice te Poshtme (Prizren), student në vitin e II (dytë) ne Fakultetin Filologjik, dega Gjuhe dhe letersi Gjermane, pranë Universitetit të Prishtines.

 4. Marigona Osmani e lindur me 31-12-1996 ne Mitrovice, me vendbanim ne Mitrovice, student në vitin e II (dyte) ne Fakultetin e Mjekesisie, dega e Infermijerise, pranë Universitetit të Prishtinës.

 5. Egronit Gaxherri, i lindur më 02-05-1995 në Junik, me vendbanim në Junik, student në vitin e I (parë) ne Fakultetin e inxhinjerise Elektrike dhe Kompjuterike, drejtimi Elektronike, pranë Universitetit të Prishtines.


Kandidatët e përzgjedhur do te informohen permes e-mailit per daten dhe vendin e nenshkrimit te kontrates. Me vehte duhet sjellur:

 • Vërtetimin për regjistrimin e semestrit, për këtë vit shkollor
 • Hapjen e xhirollogarisë në BEK - Banka Ekonomike E Kosovës (vetëm në këtë banke) 

 

Bordi i Fondacionit i dëshron suksese kandidatëve të përzgjedhur si dhe atyre qe kete radhe nuk ishin ne mesin e te perzgjedhurve. 

 

Percjellni web faqen tone www.fsinushi.org per informatat aktuale.

 

Me nderime,

Fondacioni Salih dhe Isa Nushi

www.fsinushi.org

info@fsinushi.org

Intervista me kandidatet per burse te Fondacionit 'Salih dhe Isa Nushi' 2017/2018

posted Oct 31, 2017, 8:28 AM by Bujar Nushi

Komisioni i pavarur për vlerësimin e aplikacioneve edhe këtë vit akademik ështe i kenaqur me numrin e aplikimeve për bursë ( gjithsejt 23 kandidatë konkuruan). Komisioni vlerësoj të gjitha aplikacionet dhe vendosi qëpër interviste të ftoje 12 kandidatë me vleresimet më të larta. 


Intervistat do të mbahen të Dielen me 5 nëntor 2017 në Prishtinë në zyret e Kujteses në Lagjen Pejton, ne rrugën Ukshin Hoti nr.33 (Afer afer BKT, afer Hotel Prishtina). Me poshte gjeni te bashkangjitur harten. 


Intervistimi do te filloj në ora 10.00 dhe kandidatet duhet të paraqiten për intervistë sipas orarit më poshte. Intervista për secilin do të zgjas maksimalisht 15 minuta me këtë renditje:

 • Visar Hadri - 10:00
 • Florian Berisha - 10:15
 • Flora Hajrizaj - 10:30
 • Marigona Osmani - 10:45
 • Berat Gërguri - 11:00
 • Hamit Elshani - 11:15

PAUZE 30 min

 • Arbër Roka- 12:00
 • Yll Daklani - 12:15
 • Egronit Gaxherri – 12:30
 • Albulena Osmani – 12:45
 • Dentagona Mehmeti – 13:00
 • Shemsi Kodrolli – 13:15

 

Ju rekomandojmë të gjithë kandidateve të paraqiten me kohë! Për ndonjë paqartësi ju lutem te kontakoni 044 950 090 ose 044 645 972.


Ju lusim që me vehte të keni dokumentacionin e plotë  origjinal te kërkuar me konkurs, posaçërisht dokumentet origjinale në vijim:

 • Aplikacionin e Fondacionit si dokument kualifikues (nëse nuk e sjellni eliminoheni automatikisht).
 • Regjistrimin e semestrit për ketë vit (2017-2018) (nëse e kani, perndryshe nuk ju lëshohet bursa deri ne sjelljen e këtij dokumenti në rast të përzgjedhjes)
 • Vërtetimin se jeni përfitues të asistencës sociale (origjinal), nëse nuk jeni, atëherë duhet sjellë vërtetimi mbi të ardhurat mujore të familjes së ngushtë (origjinali)
 • Nëse keni konkurruar për burse të ndonjë Universiteti publik në Kosovë ose burse tjeter.
 • Vërtetimet për familjarët e deklaruar si të sëmurë.

 

VENI RE: Kandidatët që nuk paraqiten pa ndonjë arsye të fortë ose vonohen për intervistë do të eliminohet nga konkurimi.


Me nderime,
Fondacioni Salih dhe Isa Nushi
www.fsinushi.org

VENDIM - per burse te Fondacionit 'Salih dhe Isa Nushi' 2016/17

posted Nov 23, 2016, 10:42 AM by Bujar Nushi   [ updated Nov 23, 2016, 2:39 PM ]

Me datën 19 nentore 2016 u mbajt intervista me te gjithe ju që keni konkuruar për bursë të Fondacionit “Salih dhe Isa Nushi”. Pas konsultimeve qe beri, komisioni i pavarur doli me këtë vendim te cilin e perkrah edhe Bordi i Fondacionit. 

 

Përfituesit e bursave për vitin akademik 2016/2017, në vlerë prej 90€ (nëntëdhjetë euro) per periudhën prej 10 muajve janë:

 1. Herolinda Zeka e lindur më 13-04-1995 në Istok, me vendbanim në Istok, poseduese e letërnjoftimit të Republikës së Kosovës, student në vitin IV (katert) ne Fakultetin e Mjekesise drejtimi i stomatologjise pranë Universitetit të Prishtinës.
 2. Hamit Elshani I lindur me 12-10-1995 ne Krajkove (Drenas), me vendbanim ne Krajkove, posedues i letërnjoftimit të Republikës së Kosovës, student në vitin e II (dyte) ne Fakultetin Juridik pranë Universitetit të Prishtinës.
 3. Albina Hoxha, e lindur më 20-01-1997 në Suhareke, me vendbanim në Suhareke, poseduese e letërnjoftimit të Republikës së Kosovës, student në vitin e II (dytë) ne Fakultetin e Shkencave, dega Kimi Inxhinjerike pranë Universitetit të Prishtines.
 4. Shemsi Kodrolli i lindur me 23-11-1995 ne Ferizaj, me vendbanim ne Ferizaj, posedues i letërnjoftimit të Republikës së Kosovës, student në vitin e I (pare) ne Fakultetin e Edukimit, dega e Edukimt Fillore pranë Universitetit të Prishtinës.
 5. Zyrafete Berisha, e lindur më 25-03-1998 në Rogove (Gjakove), me vendbanim në Rogove, poseduese e letërnjoftimit të Republikës së Kosovës, student në vitin e I (parë) ne Fakultetin Filologjik, drejtimi Gjuhe dhe letersi Gjermane, pranë Universitetit të Prizrenit.

 

Kandidatët e përzgjedhur do te informohen permes e-mailit per daten dhe vendin e nenshkrimit te kontrates.

 

Me vehte duhet sjellur:

 • Vërtetimin për regjistrimin e semestrit, për këtë vit shkollor
 • Hapjen e xhirollogarisë në BEK - Banka Ekonomike E Kosovës (vetëm në këtë banke) 

 

Bordi i Fondacionit i dëshron suksese kandidatëve të përzgjedhur si dhe atyre qe kete radhe nuk ishin ne mesin e te perzgjedhurve. 

 

Percjellni web faqen tone www.fsinushi.org per informatat aktuale.

 

Me nderime,

Fondacioni Salih dhe Isa Nushi

www.fsinushi.org

info@fsinushi.org

Intervista me kandidatet per burse te Fondacionit 'Salih dhe Isa Nushi' 2016/2017

posted Nov 15, 2016, 9:42 AM by Bujar Nushi

Komisioni i pavarur për vlerësimin e aplikacioneve edhe këtë vit akademik ështe i kenaqur me numrin e aplikimeve për bursë ( gjithsejt 30 kandidatë konkuruan). Komisioni vlerësoj të gjitha aplikacionet dhe vendosi qëpër interviste të ftoje  14 kandidatë me vleresimet më të larta. 
Intervistat do të mbahen të shtunën  me 19 nëntor 2016 në Prishtinë në zyret e IPKO Foundation në rrugën Hajdar Dushi Nr.3 (Afer HAMAM Jazz Bar). Intervistimi do te filloj në ora 10.00 dhe kandidatet duhet të paraqiten për intervistë sipas orarit më poshte. Intervista për secilin do të zgjas maksimalisht 15 minuta me këtë renditje:

1.    Melisa Syla - 10:00
2.    Shemsi Kodrolli - 10:15
3.     Zyrafete Berisha - 10:30
4.     Erza Jeliqi - 10:45
5.     Herolinda Zekaj - 11:00
PAUZE 15 min
6.     Besnik Fazliu - 11:30
7.     Lendina Pozhegu - 11:45
8.     Albina Hoxha  - 12:00
9.     Lorena Rudi - 12:15
PAUZE 15 min
10.  Ergonit Gaxherri - 12:45
11.   Hamit Elshani - 13:00
12.  Ilma Arifi - 13:15
13.  Kreshnik Ukmata - 13:30
14.  Nazan Zekerija - 13:45

Ju rekomandojmë të gjithë kandidateve të paraqiten me kohë! Për ndonjë paqartësi ju lutem te kontakoni 044 418 309 ose 044 645 972.
Ju lusim që me vehte të keni dokumentacionin e plotë  origjinal te kërkuar me konkurs, posaçërisht dokumentet origjinale në vijim:
·  Aplikacionin e Fondacionit si dokument kualifikues (nëse nuk e sjellni eliminoheni automatikisht).
·  Regjistrimin e semestrit për ketë vit (2016-2017) (nëse e kani, perndryshe nuk ju lëshohet bursa deri ne sjelljen e këtij dokumenti në rast të përzgjedhjes)
·  Vërtetimin se jeni përfitues të asistencës sociale (origjinal), nëse nuk jeni, atëherë duhet sjellë vërtetimi mbi tëardhura mujore të familjes së ngushtë (origjinali)
·  Nëse keni konkurruar për burse të ndonjë Universiteti publik në Kosovë  
·  Vërtetimet për familjarët e deklarua si të sëmurë.


VENI RE: Kandidatët që nuk paraqiten pa ndonjë arsye të fortë ose vonohen për intervistë do të eliminohet nga konkurimi.
 
Me nderime,
Fondacioni Salih dhe Isa Nushi
www.fsinushi.org

At the Service of Our Youth

posted Nov 14, 2016, 11:58 AM by Bujar Nushi

An article published on the IPKO Foundation website.
http://ipkofoundation.org/community/family/at-the-service-of-our-youth

Philanthropy is often misunderstood as the concept which involves “the rich” sharing a piece of their wealth with “the poor”. This widely held misconception often results in a stance held by a large part of society, who believe that they cannot possibly have enough to share with others when they are barely making a living for themselves.

In our view, philanthropy is much more than sharing our own resources; it is engaging ourselves actively and investing our free time, kindness and love in belief that by strengthening one in need she/he will no longer be dependent upon others. We also believe that by investing what we have for the benefit of others will not only help them become self-sustainable but will also give them the means to take upon the commitment to continue sharing with others what they once acquired from us in a ‘ripple effect’.

Our initiative is family led, with six persons being founders and Board Members also being daughters’ sons and grandchildren of Salih Nushi and Isa Nushi who were well known education veterans, professionals and intellectuals in Kosovo. In memory of our father’s and grandfather’s lifetime achievements, recognizing the difficult work they did promoting and fighting for equal access to education for girls and boys to schools in our society, we took upon ourselves to continue their path and work together to change the face of our society by investing in better education for young people in Kosovo.

In 2010 the Foundation Salih and Isa Nushi was established by Nergize, Driton, Edmond, Bujar, Diana, and Nora, with a goal to collect and distribute scholarships to students living in the most vulnerable conditions in Kosovo. Around 5 to 6 students become eligible for these scholarships every year; they work hard to meet the merit based and vulnerability criteria set in the Application, and convince Board Members as well as the Independent Evaluation Panel that they match the eligible criteria.

Our beneficiaries must be excellent students, actively participate in extracurricular activities, and show ambition towards becoming a future innovator. These students are very often inspiring young people who are proud to show their involvement outside of the school despite the fact that they come from very poor and vulnerable families.

FSIN Board Members provide the core resources to cover for three students, alongside family and friends who believe in our good cause. IPKO Foundation is also one of our key allies in this venture. IF supports our Foundation financially, logistically and professionally, sharing their guidance with us on many levels. It is not the amount of funding, but the nature of support from IF that makes the most impact on our foundation, and which makes our relationship uniquely beneficial and thus sustainable.

As for us, Members of the Board who run the show, we do everything voluntarily, since our funds go directly to the students without overhead, and in our free time. Most importantly, we do it with love.

Today, six years after the establishment of the foundation with more than 30 scholarships of 900 Euros each disbursed to students Kosovo-wide, we are proud to say that our story had made a difference in people’s lives. We will continue to promote a long lasting change through helping and through inspiring others to give their contribution for our community.

All you need is love!

Nora Loxha-Sahatciu and the Board Members

Nje foto shume simbolike .....

posted Nov 12, 2015, 3:57 AM by Bujar Nushi   [ updated Nov 12, 2015, 3:57 AM ]

Nje foto shume simbolike nga dita e themelimit te Fondacionit tone ne vitin 2010. Me mburrje dhe krenari konstatojme se nga themelimi deri me sot: 
- Kemi dhuruar nga fondet tona 30 bursa prej 900 euro/vite ne vlere totale mbi 27.000 euro.
- Kane diplomuar 7 bursista tane.
- Fondacioni yne fitoi Çmimin FIDES për kontribut nga Diaspora per vitin 2013 për promovimin e arsimit, kulturës dhe shkencës tek të rinjtë ne Kosove.


Me nderime,
Info@fsinushi.org
www.fsinushi.org
@fsinushi

VENDIM - per burse te Fondacionit 'Salih dhe Isa Nushi' 2015/16

posted Nov 6, 2015, 4:12 AM by Bujar Nushi   [ updated Nov 9, 2015, 12:49 PM ]

Me datën 1 nentore 2015 u mbajt intervista me te gjithe ju që keni konkuruar për bursë të Fondacionit “Salih dhe Isa Nushi”. Pas konsultimeve qe beri, komisioni i pavarur doli me këtë vendim te cilin e perkrah edhe Bordi i Fondacionit. 

 

Përfituesit e bursave për vitin akademik 2015/2016, në vlerë prej 90€ (nëntëdhjetë euro) per periudhën prej 10 muajve janë:

 1. Ismajl Elshani I lindur me 8-3-1992 ne Krajkove (Drenas), me vendbanim ne Krajkove, student në vitin e I (parë) Master ne Fakultetin Filologjik, dega Letersi shqipe pranë Universitetit të Prishtinës.
 2. Melisa Syla, e lindur më 15-11-1995 në Gllamink (Podujeve), me vendbanim në Gllamink, studente në vitin e I (parë) në Fakultetin e Ndertimtarise dhe Arkitektures, drejtimi i Arkitektures, pranë Universitetit të Prishtines.
 3. Herolinda Zeka e lindur më 13-04-1995 në Istok, me vendbanim në Istok, student në vitin III (tretë) ne Fakultetin e Mjekesise drejtimi i stomatologjise pranë Universitetit të Prishtinës.
 4. Lutfije Rushiti, e lindur më 05-11-1996 në Kqiq te madh (Mitrovice), me vendbanim në Kqiq te madh, student në vitin e I (parë) ne Fakultetin e Edukimit, dega e Edukimit fillore pranë Universitetit të Mitrovices.
 5. Elona Kajtazi, e lindur më 15-03-1996 në Shishman (Gjakove), me vendbanim në Shishman, student në vitin e I (parë) ne Fakultetin e Bujqësisë, drejtimi Teknologji Ushqimore me Bioteknologji, pranë Universitetit të Prishtines.
 6. Rina Ferri, e lindur më 03-01-1994 në Mitrovicë, me vendbanim në Mitrovicë, student në vitin e III (tretë) ne Fakultetin e Arteve DAM, drejtimi Piano pranë Universitetit të Prishtinës,

Kandidatët e përzgjedhur do te informohen permes e-mailit per daten dhe vendin e nenshkrimit te kontrates.

 

Me vehte duhet sjellur:

 • -        Vërtetimin për regjistrimin e semestrit, për këtë vit shkollor
 • -        Hapjen e xhirollogarisë në BEK - Banka Ekonomike E Kosovës (vetëm në këtë banke) 

 

Bordi i Fondacionit i dëshron suksese kandidatëve të përzgjedhur si dhe atyre qe kete radhe nuk ishin ne mesin e te perzgjedhurve. 

 

Percjellni web faqen tone www.fsinushi.org per informatat aktuale.

 

Me nderime,

Fondacioni Salih dhe Isa Nushi

www.fsinushi.org

info@fsinushi.org

Intervista me kandidatet per burse te Fondacionit 'Salih dhe Isa Nushi' 2015/2016

posted Oct 28, 2015, 4:15 AM by Bujar Nushi

Komisioni i pavarur per vleresimin e aplikacioneve edhe kete vite akademik ishte i kenaqur me numrin e aplikimeve per burse (25 kandidate). Komisioni i vlerosoi te gjitha kerkesat dhe vendosi qe per interviste shtese te ju ftoje juve 13 kandidatet me vleresimet me pozitive.

Intervistat do te mbahen te djelen me 1 nentor 2015 ne Prishtine ne zyret e IPKO Foundation ne rrugen Hajdar Dushi Nr.3 (Afer HAMAM Jazz Bar). Intervistimi do te filloi ne ora 10.00 dhe kandidatet do te jene te ndare sipas listes me poshte. Bisedat individuale do te zgjasin maksimalisht 15 minuta dhe do te mbahen sipas renditjes:

1. Lutfije Rushiti - 10:00
2. Elona Kajtazi - 10:15
3. Drita Morina - 10:30
4. Ismajl Elshani - 10:45
5. Melisa Syla - 11:00
6. Herolinda Zekaj - 11:15
7. Egzone Gashi - 11:30
8. Arbreshe Korcaj - 11:45
9. Albina Hoxha - 12:00
10. Elza Qorraj - 12:15
11. Rina Ferri - 12:30
12. Sherife Strana - 12:45
13. Kapllan Terziqi - 13:00

Ju preferojme te gjithe kandidateve qe te paraqiten me kohe!. Per ndonje paqartesi ju lutem te kontakoni 044 418 309.

Me vehte patjeter ta keni dokumentacionin e plote dhe origjinal te kërkuar me konkurs, posaçërisht te përkujdesën me i sjelle dokumentin origjinal si:

· Aplikacionin e Fondacionit si dokument kualifikues (nëse nuk e sjellin eliminohen automatikisht).

· Regjistrimin e semestrit për ketë vit (2015-2016) (nëse e kanë, perndryshe nuk u lëshohet bursa deri ne sjelljen e këtij dokumenti)

· Vërtetimin se janë ne asistence sociale (origjinal), nëse nuk janë atëherë duhet sjelle vërtetimin e te ardhurave mujore ne familje te ngushte (ne origjinal)

· A kane konkurruar për bursa te Universitetit Publik te Prishtinës

· Vërtetimet për familjaret e deklarua se janë te sëmur.


VENI RE: Kandidatet qe nuk paraqiten pa ndonje arsyetim ose vonohen per grupin e tyre do te eliminohet nga konkurimi.

Me nderime,
Fondacioni Salih dhe Isa Nushi
www.fsinushi.org
info@fsinushi.org

Konkursi 2015/16 per bursa te Fondacionit "Salih dhe Isa Nushi" u mbyll me sukses

posted Oct 8, 2015, 1:36 AM by Bujar Nushi   [ updated Oct 8, 2015, 1:36 AM ]

I falenderojme te gjithe aplikantet e ketij viti. Vetëm aplikacionet e plota do të merren parasysh nga Komisioni.

Vlerësimi do te behet sipas këtyre kritereve kryesore :
- Përfituesit e bursës nuk mund të jetë anëtar i familjes së anëtarëve të Bordit te Fondacionit. 
- Studentët apo nxënësit t’i takojnë shtresave të ndjeshme socio-ekonomike 
- Të jetë nxënës me sukses të shkëlqyeshëm (konfirmimi i dokumentacionit) 
- Përfituesit nuk mund të jenë përfitues të bursave tjera për të njëjtin qëllim
- Të jetë shtetas i Republikës se Kosovës 
- Të jetë i regjistruar në Universitetin e Prishtinës apo ne shkollim tjeter te larte publik ne Kosovë.

Pas shqyrtimit te aplikacioneve, Komisioni adekuat i Fondacionit do të përpilon listën e shkurtë të kandidatëve më serioz të cilët do të njoftohen për procedurat e mëtejme.


1-10 of 43