News‎ > ‎

VENDIM - per burse te Fondacionit 'Salih dhe Isa Nushi' 2016/17

posted Nov 23, 2016, 10:42 AM by Bujar Nushi   [ updated Nov 23, 2016, 2:39 PM ]

Me datën 19 nentore 2016 u mbajt intervista me te gjithe ju që keni konkuruar për bursë të Fondacionit “Salih dhe Isa Nushi”. Pas konsultimeve qe beri, komisioni i pavarur doli me këtë vendim te cilin e perkrah edhe Bordi i Fondacionit. 

 

Përfituesit e bursave për vitin akademik 2016/2017, në vlerë prej 90€ (nëntëdhjetë euro) per periudhën prej 10 muajve janë:

  1. Herolinda Zeka e lindur më 13-04-1995 në Istok, me vendbanim në Istok, poseduese e letërnjoftimit të Republikës së Kosovës, student në vitin IV (katert) ne Fakultetin e Mjekesise drejtimi i stomatologjise pranë Universitetit të Prishtinës.
  2. Hamit Elshani I lindur me 12-10-1995 ne Krajkove (Drenas), me vendbanim ne Krajkove, posedues i letërnjoftimit të Republikës së Kosovës, student në vitin e II (dyte) ne Fakultetin Juridik pranë Universitetit të Prishtinës.
  3. Albina Hoxha, e lindur më 20-01-1997 në Suhareke, me vendbanim në Suhareke, poseduese e letërnjoftimit të Republikës së Kosovës, student në vitin e II (dytë) ne Fakultetin e Shkencave, dega Kimi Inxhinjerike pranë Universitetit të Prishtines.
  4. Shemsi Kodrolli i lindur me 23-11-1995 ne Ferizaj, me vendbanim ne Ferizaj, posedues i letërnjoftimit të Republikës së Kosovës, student në vitin e I (pare) ne Fakultetin e Edukimit, dega e Edukimt Fillore pranë Universitetit të Prishtinës.
  5. Zyrafete Berisha, e lindur më 25-03-1998 në Rogove (Gjakove), me vendbanim në Rogove, poseduese e letërnjoftimit të Republikës së Kosovës, student në vitin e I (parë) ne Fakultetin Filologjik, drejtimi Gjuhe dhe letersi Gjermane, pranë Universitetit të Prizrenit.

 

Kandidatët e përzgjedhur do te informohen permes e-mailit per daten dhe vendin e nenshkrimit te kontrates.

 

Me vehte duhet sjellur:

  • Vërtetimin për regjistrimin e semestrit, për këtë vit shkollor
  • Hapjen e xhirollogarisë në BEK - Banka Ekonomike E Kosovës (vetëm në këtë banke) 

 

Bordi i Fondacionit i dëshron suksese kandidatëve të përzgjedhur si dhe atyre qe kete radhe nuk ishin ne mesin e te perzgjedhurve. 

 

Percjellni web faqen tone www.fsinushi.org per informatat aktuale.

 

Me nderime,

Fondacioni Salih dhe Isa Nushi

www.fsinushi.org

info@fsinushi.org

Comments