Bursistet tanë‎ > ‎

Bursistat 2010/2011

Me datën 10.10.2010 u mbajt Intervista për studentë të cilët vijojnë mësimet në UP dhe të cilët kanë konkurruar për bursa të cilat i ndanë Fondacioni “Salih dhe Isa NUSHI”. 

Kandidatët e përzgjedhur janë: 
  • Festim Bashkim Haxhikadriu – Mitrovicë / Lin. 26.05.1993 / Viti I / Fakulteti i Arteve – Dega e Artit Muzikor – Drejtimi Instrumente Harkore 
  • Amir Florim Mamusha – Gjakovë / Lin. 22.08.1989 / Viti i III / Fakulteti Filozofik – Dega e Shkencave Politike, dhe 
  • Remzije Isa Shala – Mitrovicë / Lin. 29.04.1989 / Viti i III / Fakulteti Ekonomik – Dega Banka Financa dhe Kontabilitet 
Komisioni përshëndetë të gjithë pjesëmarrësit në Intervistë dhe Ju dëshiron studime të suksesshme. 


Bordi i Fondacionit i dëshron suksese edhe më të mira kandidatëve të përzgjedhur.