Bursistet tanë‎ > ‎

Bursistat 2016/2017

Me datën 18 nentor 2016 u mbajt intervista me te gjithe ju që keni konkuruar për bursë të Fondacionit “Salih dhe Isa Nushi”. Pas konsultimeve qe beri, komisioni i pavarur doli me këtë vendim te cilin e perkrah edhe Bordi i Fondacionit. Përfituesit e bursave për vitin akademik 2016/2017, në vlerë prej 90€ (nëntëdhjetë euro) per periudhën prej 10 muajve janë:

1) Herolinda Zeka e lindur më 13-04-1995 në Istok, me vendbanim në Istok, studente në vitin IV (katert) ne Fakultetin e Mjekesise drejtimi i stomatologjise pranë Universitetit të Prishtinës.
2) Hamit Elshani I lindur me 12-10-1995 ne Krajkove (Drenas), me vendbanim ne Krajkove, student në vitin e II (dyte) ne Fakultetin Juridik pranë Universitetit të Prishtinës.
3) Albina Hoxha, e lindur më 20-01-1997 në Suhareke, me vendbanim në Suhareke, studente në vitin e II (dytë) ne Fakultetin e Shkencave, dega Kimi Inxhinjerike pranë Universitetit të Prishtines.
4) Shemsi Kodrolli i lindur me 23-11-1995 ne Ferizaj, me vendbanim ne Ferizaj, student në vitin e I (pare) ne Fakultetin e Edukimit, dega e Edukimt Fillore pranë Universitetit të Prishtinës.
5) Zyrafete Berisha, e lindur më 25-03-1998 në Rogove (Gjakove), me vendbanim në Rogove, studente në vitin e I (parë) ne Fakultetin Filologjik, drejtimi Gjuhe dhe letersi Gjermane.

Bordi i Fondacionit i dëshron suksese kandidatëve të përzgjedhur si dhe atyre qe kete radhe nuk ishin ne mesin e te perzgjedhurve.