Herolinda Zekaj

Herolinda Zekaj,e lindur më 13.04.1995,Mojstir-Istog. Shkollimin fillor dhe atë të mesëm e mbarova në Istog,kurse studimet jam duke i ndjekur në Universitetin e Prishtinës "Hasan Prishtina", Fakulteti i Mjekësisë, dega Stomatologji, viti i tretë. 

Falenderoj pafundësisht Fondacionin Salih dhe Isa Nushi për bursen e cila i mbulon mjaftueshëm shpenzimet rreth studimeve të mija.

Me respekt,Herolinda Zekaj.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Herolinda Zekaj,I was born on 13.04.1995,Mojstir-Istog. Primary and secondary school I've finished in Istog, currently I'm continuing studies at University of Prishtina "Hasan Prishtina", Faculty of Medicine - Dentistry, third year. Endlessly thank the Foundation Salih and Isa Nushi for scholarship which covers enough my costs about my studies.
Sincerely Herolinda Zekaj.
Comments