Elvira Terziqi

Elvira Terziqi e lindur me 17.12.1993 Coesfeld-Gjermani, Shkollimin fillor dhe atë të mesëm e mbarova në Mitrovicë kurse studimet jam duke I ndjekur në Universitetin e Prishtinës, Fakulteti ekonomik drejtimi Marketing ,në vitin e dytë.
Jam e lumtur që takova njerëz si ata të Fondacionit Salih dhe Isa Nushi. Vendi jonë ka nevojë për njerëz të tillë të cilën ndihmojnë studentetët rreth shkollimit të tyre e posaqërisht atyre që janë ne gjendje të rëndë ekonomike.
Kjo bursë që ma keni dhënë ka vlerë të madhe për mua dhe më ndihmon ti mbulojë shpenzimet e mia rreth studimit. Jam mirënjohese fondacionit të cilët kontribojne për arsimimin e të rinjëve në Kosovë. Qëllimet e mija u ndihmuan aq shumë nga Fondacioni 
Salih dhe Isa Nushi të cilët nuk do mund ti harroj kurë. Nuk ju mjafton vetëm një Falemnderit nga unë, do të ju shpërblej me pune dhe me sukses në të ardhmen. 

Me Respekt, Elvira Terziqi 
 

 

Elvira Terziqi I was born in Coesfeld –Germany ,17.12.1993. My primary and secondary education I have finished in Mitrovica, and I am pursuing studies at the University of Prishtina, Departament of Marketing, second year. 
I am happy that I met people like them at "Salih and Isa Nush" Foundation. Our Country needs more people like them which help students about their studies especially them who are in bad condition. This scholarship that you offered me has a great value and help me to cover the cost of my studies. 
I am deeply grateful to ‘’Salih and Isa Nushi’’ Foundation for the contribution that is giving for the education to the new generations in Kosovo. My objectives are helped a lot from this foundation which I will never forget. I cant say just Thank U. This word ‘’Thank u’’ I will reward to you with work and success in the future.

Kind regards,
Elvira Terziqi
Comments