Egronit Gaxherri

Unë jam Egronit Gaxherri , i lindur më 02.05.1995 ne Junik. Shkollen fillore dhe të mesme e përfundova në Junik, ndersa tani jam student ne Universitetin e Prishtines ne Fakulltetin e Inxhinieris Elektrike dhe Kompjuterike , drejtimi Elektronik. 

E falenderoj Fondacionin “Salih dhe Isa Nushi” per mbeshtetjen e tyre si financiare ashtu edhe morale qe me kane dhene mua dhe shume te rinjeve tjere. Bursa qe ju me keni dhene mua padyshim se do te me ndihmoj dhe lehtesoj mbulimin e shpenzimeve te studimeve te mia dhe poashtu do te jete inkurajim per mua ne aktivitetete e mia. 

me nderime,
Egroniti

==========================================================================================================
I am Egronit Gaxherri, born on 02.05.1995 in Junik. I finished primary and secondary school in Junik, while I am now a student at the University of Prishtina at the Faculty of Electrical and Computer Engineering, Electronic direction.

I would like to thank the "Salih and Isa Nushi" Foundation for their financial and moral support they have given me and many other young people.
The scholarship you have given me will undoubtedly help me and ease the coverage of my studies costs and will also be encouraging to me in my activities.

regards,
Egronit
Comments