Aktivitetet‎ > ‎

Donacionet

  • Mjetet, donacionet dhe ndihmat e donatorëve dhe sponzorëve, do të pranohen vetëm përmes xhirollogarisë bankare;
  • Për të gjitha vendimet lidhur me vlerën e stipendioneve dhe ndarjen e tyre, do të informohen me kohë të gjithë sponzoruesit dhe donatorët, përmes mediumeve informative dhe web-faqës së Fondacionit.
  • Sponzorë dhe donatorë të nderuar, duke dhënë në Fondacionin “ Salih dhe Isa Nushi” do të thotë se ju ndihmoni një apo më shumë studentë të talentuar që të përfundojnë shkollimin e tyre deri në fund.
  • Investimi juaj do të korrë rezultate në vitet e ardhshme kur studentët e mbështetur nga Fondacioni, pas përfundimit të studimeve, do të kryejnë obligimin e tyre duke investuar në shoqëri, dhe me punën e tyre të kontribojnë për të mirën e qytetit të tyre dhe vendit në pergjithësi.


    "Profesionistë mirë të arsimuar mund të shpiejnë drejt një shoqërie më prosperuese dhe më të qetë për të gjithë"


Me poshtë mund ti shkarkoni informacinoet e nevojshme per dhenjen e donacionit si dhe kontaktet e Fondacionit.
Subpages (2): Donatorët Ne Media
ą
Fondacioni SIN,
Jul 4, 2010, 5:21 AM
Comments