Flora Hajrizaj

Jam Flora Hajrizaj,e lindur më:04.11.1995,në Kosovë,komuna e Istogut,ku edhe jetoj. Jam fëmiu I parë I familjes time tetë anëtarëshe;dy prindërit,tri motrat dhe dy vëllezërit.

Me pak fjalë, shkollën fillore e kam filluar në moshën gjashtë vjeçare,në shkollën fillore “Bajram Curri”-Istog, ku edhe e kam përfunduar në moshën dhjetë vjeçare, për ta filluar kështu shkollën e mesme të ulët, në po të njëjtë shkollë. Shkollën e mesme të lartë e kam kryer në gjimnazin: Haxhi Zeka”-Istog, vitet:2010-2013, në drejtimin: Shkenca Natyrore. Tani jam studente e Universitetit të Prishtinës, në fakultetin e mjekësisë-dega Mjekësi e Përgjithshme.
Bursa që më është ndarë nga fondacioni “Salih dhe Isa Nushi”, më ka ndihmuar shumë në këtë periudhë të studimeve të mia, duke e lehtësuar kështu anën materiale të tyre. Andaj unë besoj që edhe të gjithë studentët që kanë përfituar bursa nga ky fondacion, u jemi mirënjohës për mbështetjen tuaj gjatë këtij viti akademik.

Me këtë rast, iu përgëzoj për këtë ide, e cila na vije në ndihmë neve studentëve, duke na inkurajuar që të vazhdojmë tutje dhe ta japim më të mirën nga ne.


Me respekt,

Flora Hajrizaj

==========================================================================

I am Flora Hajrizaj, born on 04.11.1995, in Kosovo, municipality of Istog, where I live. I am the first child of my eight-member family, two parents, three sisters, and two brothers.

In short, elementary school began at the age of six, in the elementary school "Bajram Curri" -Istog, where I ended up at the age of ten, to start lower secondary school at the same school. I have completed high school in “Haxhi Zeka " gymnasium-Istog, years: 2010-2013, in the direction of Natural Science. Now I am a student of the University of Prishtina, Faculty of Medicine - General Medicine branch.

The scholarship that was part of the "Salih and Isa Nushi" Foundation has helped me a lot during this period of my studies, thus facilitating their material side. And so, I believe that all students who have received scholarships from this foundation, we are grateful for your support during this academic year.

On this occasion, I congratulate you on this idea, which helps us students, encouraging us to move on and give our best.

With respect,

Flora Hajrizaj

.
Comments