Programi

Programi i Fondacionit “Salih dhe Isa Nushi” bazohet në tre parime themelore:

1. Të ngrisë vetëdijen për rritjen e nivelit të arsimit, shkencës dhe kulturës;

2. Të akordojë stipendione për arsim, shkencë dhe kulturë për studentë, nxënës, shkencëtarë të rinjë si dhe talentë kulturorë të Mitrovicës dhe gjithe Republikës së Kosovës.

3. Të mobilizojë fonde nga donatorë te ndryshëm nga Republika e Kosovës dhe nga jashtë, në pajtim me statutin e fondacionit.

Comments