News‎ > ‎

Intervista me kandidatet per burse te Fondacionit 'Salih dhe Isa Nushi'

posted Oct 19, 2011, 2:12 AM by Bujar Nushi
Komisioni per vleresimin e aplikacioneve ishte tejet i kenaqur me numrin e aplikimeve per kete vite akadimik (28 kandidate). Komisioni i vlerosoi te gjitha kerkesat dhe vendosi qe per interviste shtese ti ftoje 13 kandidatet me vleresimet me pozitive. Intervistat do te mbahen te shtunen me 22 tetore 2011 ne Prishtine ne zyret e UNDP-se ne rrugen Qyteti Pejton nr.14 (afer zyreve te IPKO-s). Intervistimi do te filloi ne ora 12.00 dhe kandidatet do te jene te ndare ne 4 grupe. Bisedat individuale do te zgjasin maksimalisht 15 minuta dhe do te mbahen sipas grupeve te percaktuara si me poshte.
  • Grupi 1 nga ora 12.00 - 12.45: Qendresa Buqinca, Violeta Hamza, Elvis Feka,
  • Grupi 2 nga ora 13.00 - 13.45: Valdet Uka, Bujar Miroci, Feride Zogu
  • Grupi 3 nga ora 14.00 - 14.45: Veton Bejtullahu, Festim Rizanaj, Hana Qurdina
  • Grupi 4 nga ora 15.00 - 16.00: Krijesa Gaxherri, Arbnora Hajrizi, Nora Hoti dhe Festim Haxhikadria
Ju preferojme te gjithe kandidateve qe te paraqiten me kohe sipas grupit.

Me vehte patjeter ta keni dokumentacionin e plote dhe origjinal te kërkuar me konkurs, posaçërisht te përkujdesën me i sjelle dokumentin origjinal si:
  • Aplikacionin e Fondacionit si dokument kualifikues (nëse nuk e sjellin eliminohen automatikisht).
  • Regjistrimin e semestrit për ketë vit (2011-2012) (nëse e kanë, perndryshe nuk u lëshohet bursa deri ne sjelljen e këtij dokumenti)
  • Vërtetimin se janë ne asistence sociale (origjinal), nëse nuk janë atëherë duhet sjelle vërtetimin e te ardhurave mujore ne familje te ngushte (ne origjinal)
  • A kane konkurruar për bursa te Universitetit Publik te Prishtinës 
  • Vërtetimet për familjaret e deklarua se janë te sëmur.
VENI RE: Kandidatet qe nuk paraqiten pa ndonje arsyetim ose vonohen per grupin e tyre do te eliminohet nga konkurimi.
Comments