Drita Morina

Drita Morina, lindur më 01.09.1987 në Prizren, Shkollimi i Mesëm: Shkolla e mesme e lartë profesionale “Gani Qavdërbasha” - Profili: Teknik i Elektronikës, Prizren, 2004-2007. Shkollimi Themelor: Universiteti i Prizrenit “Ukshin Hoti” - Fakulteti i Edukimit, Drejtimi: Gjuhë dhe letërsi Angleze, Prizren, 2012-në vazhdim.

Shkollimin fillor dhe atë të mesëm i përfundova me suksesin më të lartë dhe isha gjithnjë e dalluar në aktivitete shkollore. Në vitin 2006, për shkak të një ndodhie të papritur në familje, unë i nderpreva studimet për një periudhë prej gjashtë vitesh.

Në momentin kur vendosa t’u kthehem studimeve pengesa kryesore ishte gjendja e vështirë ekonomike. Meqë gjeta mbështetjen e Fondacionit ‘Salih dhe Isa Nushi’ për tri vite radhazi, kjo pengesë u eliminua dhe tashmë po i vazhdoj studimet në vitin e tretë në Departamentin e Edukimit, dega Gjuhë dhe letërsi Angleze pranë Universitetit të Prizrenit. Tashmë kur kam filluar praktikën me nxënës e dua edhe më shumë profesionin e mësimdhënësit dhe jam e motivuar t’a ndjekë rrugën e doajenëve të arsimit në Kosovë, Salih dhe Isa Nushit.

Fondacionit do t’i mbetem përjetë mirënjohëse për mbështetjen me dëshirën që të rritet e ta fitojë lavdinë që e meriton.

==========================================================================================================
I finished the primary and secondary school with the highest results and was always prominent in school activities. In 2006, because of a family misfortune, I had to suspend my studies for a period of six years.

When I decided to go back to my studies, the main obstacle appeared to be the difficult economical situation in my family. Since I found the support of the Foundation ‘Salih and Isa Nushi’ for three consecutive years, this obstacle was eliminated and I am already in the third year of my studies, studying English Language and Literature within the Department of Education at the University of Prizren. Now when I started teaching practice, I love even more the teaching profession and am motivated to follow the path of the doyens of education in Kosovo, Salih and Isa Nushi.

I will always be grateful to the Foundation for the support with the desire to increase their activity and gain the glory it deserves.

Comments