Dentagona Mehmeti

Unë quhem Dentagona Mehmeti (02.09.1996)

Jam nga fshati Molliq komuna Gjakovë. 
Shkollën fillore dhe të mesme i kam përfunduar në Gjakovë, dhe tani jam rreth përfundimit të studimeve në Universitetin e Prishtinës në Fakultetin e Mjekësisë dega Fizioterapi .
I jam shumë mirnjohëse fondacionit "Isa dhe Sali Nushi" për kontributin e dhënë për mua gjatë këtij viti.

Ju falenderojë për besimin dhe gatishmërinë për të më ndihmuar që të i arrije qëllimet e mia.
Është nderë për mua të jem njëra ndër bursistet tuaja ,pasiqë qëllimi i themelimit të organizatës suaj është kontribimi dhe mbështetja e e të rinjëve të Kosovës në arsim.

Me shumë respekt
Dentagona


==========================================================================================================

My name is Dentagona Mehmeti (02.09.1996)
I am from Molliq -Gjakovë
I finished primary and secondary school in Gjakova, and now I'm about to complete my studies at the University of Prishtina at the Faculty of Medicine Physiotherapy branch.
I am very grateful to the foundation "Isa and Sali Nushi" for the contribution given to me this year.
Thank you for your confidence and willingness to help me reach my goals.
It is an honor for me to be one of your scholarships, as the purpose of your organization is to contribute and support Kosovo's youth in education.

With much respect
Dentagona
Comments