Ismajl Elshani


Quhem Ismajl Elshani i lindur më 03.08.1992 në Krajkovë-Drenas. Shkollimin fillor e mbarova në Krajkovë dhe atë të mesëm e mbarova në Drenas me suksesin më të lart dhe isha gjithnjë i dalluar në aktivitetet shkollore, ndërsa studimet jam duke i ndjekur në Universitetin e Prishtinës në Fakultetin e Filologjisë - Departamenti i Letërsisë Shqipe në vitin e parë Master.

Si edhe shumë student të tjerë edhe unë e kisha të vështirë t'i mbuloja shpenzimet e mija të studimeve. Falënderoj Fondacionin "Salih dhe Isa Nushi" për mbështetjen e tyre financiare dhe morale që më kanë dhënë mua dhe shumë të rinjëve të tjerë.
Me nderime,
Ismajl Elshani
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
My name is Ismajl Elshani born in 03.08.1992 in Krajkovë-Drenas. My primary education I finished in Krajkovë and secondary education I finished in Drenas with the highest results and was always prominent in school activities, while I am pursuing studies at the University of Prishtina in Faculty of Philology - Department of Albanian Literature in the first year Master.

Like most of other student it was difficult to cover the costs of my studies. I would like to thank the Foundation "Salih dhe Isa Nushi" for their moral and financial support to my and many others young.

Kind regards,
Ismajl Elshani
Comments