Nenshkrimi i kontrates

Me 27 tetorë 2010, ne zyret e fondacionit ne Mitrovicë u nënshkruan solemnisht kontratat me bursistat tanë per vitin 2010/11.

 Comments