Bursistet tanë‎ > ‎

Bursistat 2015/2016

Me datën 1 nentor 2015 u mbajt intervista me te gjithe ju që keni konkuruar për bursë të Fondacionit “Salih dhe Isa Nushi”. Pas konsultimeve qe beri, komisioni i pavarur doli me këtë vendim te cilin e perkrah edhe Bordi i Fondacionit. Përfituesit e bursave për vitin akademik 2015/2016, në vlerë prej 90€ (nëntëdhjetë euro) per periudhën prej 10 muajve janë:

  1. Ismajl Elshani I lindur me 8-3-1992 ne Krajkove (Drenas), me vendbanim ne Krajkove, posedues i letërnjoftimit të Republikës së Kosovës me nr. personal 1177685689, student në vitin e I (parë) Master ne Fakultetin Filologjik, dega Letersi shqipe pranë Universitetit të Prishtinës.
  2. Melisa Syla, e lindur më 15-11-1995 në Gllamink (Podujeve), me vendbanim në Gllamink, poseduese e letërnjoftimit të Republikës së Kosovës me nr. personal 1233168773, studente në vitin e I (parë) në Fakultetin e Ndertimtarise dhe Arkitektures, drejtimi i Arkitektures, pranë Universitetit të Prishtines.
  3. Herolinda Zeka e lindur më 13-04-1995 në Istok, me vendbanim në Istok, poseduese e letërnjoftimit të Republikës së Kosovës me nr. personal 1235449761, student në vitin III (tretë) ne Fakultetin e Mjekesise drejtimi i stomatologjise pranë Universitetit të Prishtinës.
  4. Lutfije Rushiti, e lindur më 05-11-1996 në Kqiq te madh (Mitrovice), me vendbanim në Kqiq te madh, student në vitin e I (parë) ne Fakultetin e Edukimit, dega e Edukimit fillore pranë Universitetit të Mitrovices.
  5. Elona Kajtazi, e lindur më 15-03-1996 në Shishman (Gjakove), me vendbanim në Shishman, student në vitin e I (parë) ne Fakultetin e Bujqësisë, drejtimi Teknologji Ushqimore me Bioteknologji, pranë Universitetit të Prishtines.
  6. Rina Ferri, e lindur më 03-01-1994 në Mitrovicë, me vendbanim në Mitrovicë, student në vitin e III (tretë) ne Fakultetin e Arteve DAM, drejtimi Piano pranë Universitetit të Prishtinës,
Bordi i Fondacionit i dëshron suksese kandidatëve të përzgjedhur si dhe atyre qe kete radhe nuk ishin ne mesin e te perzgjedhurve.