Hamit Elshani

Quhem Hamit Elshani, i lindur më 12.10.1995 in Krajkovë - Drenas. Shkollimin fillor e mbarova në Krajkovë dhe atë të mesëm e mbarova në Drenas me suksesin me suksesin më të lart dhe isha gjithnjë i dalluar në aktivitetet shkollore, ndërsa studimet jam duke i ndjekur në Universitetin e Prishtinës - Fakulteti Juridik me shumë suksese.

Si edhe shumë studentë të tjerë edhe unë e kisha të vështirë t'i mbuloja shpenzimet e mija të studimeve, falënderoj nga zemra Fondacionin "Salih dhe Isa Nushi" për mbështetjen e tyre morale dhe financiare që më kanë dhënë mua dhe shumë të rinjëve të tjerë.

Me shumë nderime dhe respekt për ju:
Hamit Elshani

=========================================
My name is Hamit Elshani, born on 12.10.1995 in Krajkovë-Drenas. My primary education I finished in Krajkovë and secondary education I finished in Drenas with the highest results and was always prominent in school activities, while I'm pursuing studies at the University of Prishtina - Faculty of Law with many success. 

Like most of others students it was difficult to cover the costs of my studies. I would like to thank the Foundation "Salih dhe Isa Nushi" for their moral and financial support to me and many others young.

Kind regards and respect for you:
Hamit Elshani
Comments