Profili

  • Fondacioni për arsim, kulturë dhe shkencë ” Salih dhe Isa Nushi” është organizatë jofitimipruese dhe joqeveritare e themeluar në janarë 2010 me mbështetjën e plotë të familjës Nushi.
  • Selia është në Mitrovicë, adresa Bedri Gjina Nr.3, 40.000 Mitrovicë.
  • Fondacioni është organizatë e pavarur, kombëtare, që fillimisht do të veproj në Mitrovicë, me synim për tu zgjëruar në tërë teritorin e Republikës së Kosovës.
  • Fondacioni nuk do të ketë preferenca politike, fetare, racore, gjinore apo etnike.
  • Kuvendi i Fondacionit, ne fillim të cdo viti kalendarik, shpallë konkursin per stipendion.
  • Stipendioni është një përkrahje financiare nevojtarëve, që ipet një herë në vit me të drejtë riaplikimi.
  • Puna në organizimin e Fondacionit “ Salih dhe Isa Nushi“ është vullnetare.

Comments