Bujar Miroci

Unë jam Bujar Isuf Miroci, i lindur më 01/10/1988 në Junik, shkollën fillore e kam perfunduar ne shkollën “Edmond Hoxha” po ashtu edhe shkollën e mesme ne Junik në Gjimnazin “Kuvendi I Junikut”. Ndërsa vazhdoj studimet në Universitetin e Prishtinës në Fakultetin Ekonomik në departamentin Banka-Financa dhe Kontabilitet në vitin e III-të.

Ambiciet e mia janë që të arrij me sukses që ti mbaroj provimet, po ashtu tëpërgadis temen e diplomës në mënyren më të mirë të mundshme dhe pas diplomimit të vazhdoj në regjistrimin Master dhe po ashtu të vazhdoj me kurse të Kontabilitetit që të zgjeroj njohurit e mia duke shpresuar që në një të ardhme të afërt të jem një Kontabilist i sukseshshëm apo nje Bankier i mirë, pse jo që te dal jasht vendit me ndonjë seminar për të njohur kushtet ekonomike dhe ekonomin e vendeve të ndryshme për arsye që të mesoj sa me shumë lidhur me kulturën dhe ekonomin e vendeve të ndryshme.

Po ashtu dëshiroj që në një të ardhme të afërt të jem pjes e ndonjë fondacioni që të japë edhe unë sadopakë përkrahje për njerzit që kanë nevojë. Duke shpresuar që njohuritë e mia të fituara gjatë studimeve në Universitetin e Prishtinës ti përcjell në gjeneratat e ardhshme me qëllim qe te ngrisim nivelin e dijes dhe arsimit ne vendë.